intro

Chemické
a mikrobiologické
rozbory

Autorizovaná laboratoř SZÚ č. M0140122420 pro set E6 - kontrola procesu sterilizace

Naše
laboratoř
zajišťuje

Chemické a mikrobiologické rozbory vod, lékárenských vod, vodných výluhů odpadů, odpadů, půd, sedimentů, kalů, hnojiv, biologicky rozložitelných odpadů a impregnačních prostředků, kompostů, substrátů, rostlinných produktů, potravin, krmiv, pevných matric a izolačních kapalin, pískovišť, mikrobiální kontaminace povrchů potravinářských a krmivářských provozů, kontrola účinnosti sterilizátorů a vzorkování uvedených matric.

Nahoru