Rozbory vod

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vod pitných (včetně vod teplých), surových, vyrobených, podzemních, povrchových a odpadních a vod ke koupání. Akreditované rozbory zajišťuje u vod minerálních a balených.

Odběry a rozbory jsou prováděny podle aktuálních platných legislativních předpisů.

Pro vzorkování všech typů vod vlastní laboratoř automatická odběrová zařízení (slévané vzorky), čerpadla (podzemní vody, vrty) a manuální odběrová zařízení (prosté vzorky).

Pitné, upravené a teplé vody

 • dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění
 • zjištění kvality dodávané pitné vody (veřejný vodovod), kvality vlastního zdroje pitné vody (studna), pro účely kolaudace
 • stanovení mikrobiologických a fyzikálně-chemických ukazatelů (krácený, úplný, nebo jiný rozsah)
 • možnost odeslání výsledků do informačního systému registru pitných a rekreačních vod (PiVo)

Surové vody

 • dle vyhlášky č. 448/2017 Sb. v aktuálním znění
 • stanovení mikrobiologických a fyzikálně-chemických ukazatelů
 • možnost odeslání výsledků do informačního systému registru ČHMÚ

Podzemní vody

 • skládkové vody, jejichž monitoring slouží k dlouhodobé kontrole zátěže životního prostředí provozem dle ČSN 83 8036 a jiné podzemní vody

Odpadní vody

 • v souladu s vodním zákonem, platným vodoprávním rozhodnutím o poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových vod, nebo na základě jiných speciálních požadavků
 • běžně analyzované ukazatele jsou amoniakální dusík, BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky při 105 °C a fosfor
 • splaškové vody, městské odpadní vody, vody z domácích čistíren odpadních vod (ČOV), vypouštěné průmyslové a technologické vody

Vody ke koupání

 • dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. v aktuálním znění
 • vody odebrané z vnitřních bazénů (plavecký, dětský, relaxační bazén, aj.) a saun, nebo z venkovních bazénů (koupaliště)
 • stanovení mikrobiologických a fyzikálně-chemických ukazatelů
 • možnost odeslání výsledků do  informačního systému registru pitných a rekreačních vod (PiVo)

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát