Rozbory odpadů a výrobků

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků odpadů, nebo výrobků z nich a současně nabízí poradenství v oblasti odpadového hospodářství dle platné legislativy ČR v aktuálním znění.
Laboratoř disponuje osobou oprávněnou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky č. 94/2016 Sb.

Možnosti nakládání s odpady

Odpady využívané na povrch terénu
Laboratoř zajišťuje rozbory odpadů, nebo výrobků z nich v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb. Vzorky se analyzují podle přílohy č. 10 dle tabulek 10.1 a 10.2, nebo tabulek 10.1 a 10.4. Tabulka 10.1 zahrnuje škálu kovů a organických ukazatelů a tabulky 10.2 a 10.4 zahrnují testy toxicity. Mezi tabulkami 10.2 a 10.4 je rozdíl v testovaných organismech a limitních hodnotách a lze zvolit jakoukoliv z nich.

Odpady ukládané na skládky odpadů
Laboratoř zajišťuje rozbory odpadů podle přílohy č. 2 a č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb.

Skládky se dělí na:

  • skládky pro inertní odpad (S-IO) - analýza odpadu dle tabulky č. 2.1 - třída vyluhovatelnosti I - a tabulky č. 4.1,
  • skládky pro ostatní odpad (S-OO1, S-OO2, S-OO3) - analýza odpadu dle tabulky č. 2.1 - třída vyluhovatelnosti IIa, nebo IIb a případně ukazatel TOC,
  • skládky pro nebezpečný odpad (S-NO) - analýza odpadu dle tabulky č. 2.1 - třída vyluhovatelnosti III a případně ukazatel TOC, nebo ztráta žíháním

Laboratoř zajišťuje odběry a analýzy asfaltů a asfaltových směsí pro zařazení k dalšímu využití dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát