O nás

Laboratoř  M O R A V A s.r.o. vznikla spojením několika subjektů v roce 1998 – Ekola spol. s r.o. (rok zahájení činnosti 1991; RNDr. Vladimíra Bryndová a Ing. Jiřina Bohdálková), Soukromé laboratoře Studénka Ing. Josefa Mikošky (rok zahájení činnosti 1993) a AGRO-EKO RNDr. Pavla Bařiny (rok zahájení činnosti 1993). Historie laboratoře je však mnohem delší. Datuje se do 70. let minulého století, kdy postupně v jednotlivých okresech (Frýdek-Místek, Nový Jičín a Bruntál) vznikaly Zemědělské oblastní laboratoře jako součást Agrochemických podniků.

Laboratoř funguje jako analytický servis a poradenská firma pro zemědělskou, podnikatelskou i vědecko-výzkumnou veřejnost (vysoké školy, výzkumné ústavy), státní i nestátní zdravotnická zařízení a také pro jednotlivé složky samosprávy a státní správy, a to především v regionech Moravy a Slezska.

Stěžejní činností společnosti je laboratorní činnost v oblasti chemických a mikrobiologických rozborů vod, lékárenských vod, vodných výluhů odpadů, odpadů, půd, sedimentů, kalů, hnojiv, biologicky rozložitelných odpadů a impregnačních prostředků, kompostů, substrátů, rostlinných produktů, potravin, krmiv, pevných matric a izolačních kapalin, pískovišť; mikrobiální kontaminace povrchů potravinářských a krmivářských provozů, dále kontrola účinnosti sterilizátorů a vzorkování uvedených matric.

Laboratoř zavedla v roce 2000 systém jakosti dle ČSN EN 45001, v této činnosti pokračovala přechodem na ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 v roce 2002, v roce 2006 zabudovala do systému změny vyplývající z revize normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a v roce 2019 z revize normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

V roce 2013 byla laboratoř autorizována SZÚ dle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů v oblasti kontroly sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace (set E 6). Autorizace byla v roce 2020 prodloužena do roku 2025.

pdfPředávací protokol vzorku dodaného zákazníkem

pdfProhlášení o politice kvality

pdfReklamační řád

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát