REFERENCE - výčet významných a dlouholetých klientů

VYSOKÉ ŠKOLY, ÚSTAVY

Rámcové smlouvy, účast na výzkumných projektech - rozbory půd, rostlinného materiálu, hnojiv:

 • Mendelova univerzita Brno
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Masarykova univerzita Brno
 • Univerzita Palackého Olomouc
 • VÚKOZ, v.v.i. Praha, pracoviště Brno
 • VÚRV, v.v.i. Praha, pracoviště Chomutov
 • VÚZT, v.v.i. Praha

Pro ÚKZÚZ Brno provádíme odběry vzorků půd v rámci AZZP; smluvně pro tento ústav zajišťujeme stanovení patogenních mikroorganismů u organických hnojiv v rámci jejich inspekčních kontrol u výrobců hnojiv. Výrobcům organických hnojiv z ČR i ze zahraničí provádíme analýzy pro registraci jejich výrobků ÚKZÚZ.

VÝZNAMNÉ PODNIKY PŮSOBÍCÍ V RÁMCI REGIONU I FIRMY S CELOREPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTÍ

Pomáháme jim formou kompletního analytického servisu plnit legislativní požadavky především v oblasti ekologie (vody, odpady):

 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 • Farmak, a.s.
 • Kofola a.s.
 • SUEZ CZ a.s.
 • Lenzing Biocel Paskov a.s.
 • FCC Česká republika, s.r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

OBCE

Pro více než stovku obcí provádíme rozbory pitných a odpadních vod, včetně odběrů a poradenství.

HOTELY, REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ

Provádíme rozbory bazénových vod pro aquaparky, wellness centra hotelových komplexů i malá rekreační zařízení v našem regionu i v oblasti Beskyd a Jeseníků. Kontrolu kvality vody zajišťujeme rovněž v rehabilitačních zařízeních a lázních.

KONTROLA VÝROBY IMPREGNAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Již více než deset let provádíme kontrolu výroby impregnačních prostředků na dřevo a jejich aplikace nejen pro české výrobce, ale i výrobce z Německa, Pobaltských zemí a zemí Balkánského poloostrova.

KONTROLA POTRAVIN

Provádíme mikrobiologickou kontrolu potravin, kontrolu na jatkách a u výrobců lahůdek a masných výrobků: Řeznictví H+H, s.r.o., aj.

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Spolupracujeme s řadou nemocnic a ambulantních zdravotnických zařízení patřících do skupiny společnosti AGEL a.s. a dále např. se Slezskou nemocnicí v Opavě, p.o.; aj. Provádíme u nich kontrolu prostředí a kontrolu sterilizátorů dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. autorizovanou SZÚ.