Stěry prostředí

Provádíme stanovení mikrobiální kontaminace krmivářských a potravinářských provozů a zdravotnického prostředí kultivačními metodami dle vyhlášky č. 289/2007 Sb. v aktuálním znění.

Stěry z povrchu výrobního zařízení se odebírají z plochy 10 cm2 po skončení čištění a dezinfekce.
Určuje se počet aerobních a anaerobních mikroorganismů a Salmonella.

Dle potřeby lze provést i další vyšetření:

  • Listeria monocytogenes
  • Escherichia coli
  • koliformní bakterie
  • Enterobacteriaceae
  • kvasinky a plísně

Destruktivní metoda – stěry z jatečně upravených těl zvířat:

Tyto testy jsou určeny pro provozy s porážkou zvířat (skot, ovce, kozy, koně, prasata).
Kontrola je prováděna dle normy ČSN EN ISO 17604: Mikrobiologie potravinového řetězce – Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření a v souladu s nařízením komise (ES) č. 1441/2007 v aktuálním znění.

Vyšetřuje se celkový počet mikroorganismů a Enterobacteriaceae, případně další mikroorganismy:

  • Listeria monocytogenes
  • Escherichia coli
  • koliformní bakterie
  • Enterobacteriaceae
  • Salmonella

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát