Rozbory hnojiv a BPS

Rozbory hnojiv, kompostů, digestátů, bioodpadů

  • rozbory kompostů a vstupů do kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
  • rozbory veškerých organických a organominerálních hnojiv včetně pomocných půdních látek pro registraci ÚKZÚZ
  • stanovení sušiny, pH, celkových živin – N, P, K, Ca, Mg, případně mikroelementů
  • stanovení rizikových prvků dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. i vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2021 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.)
  • mikrobiologické rozbory dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2021 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.) a dle vyhlášky č. 237/2017 Sb.
  • organická rezidua (PAU, PCB) dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2021 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.)

Rozbory pro bioplynové stanice

Slouží k optimalizaci fermentačního procesu v bioplynových stanicích.

  • analýzy vstupů do BPS: sušina, pH, spalitelné látky, obsah N, biogenní prvky P, K, Ca, Mg, C, poměr C/N, cukry, škroby
  • rozbory pro optimalizaci procesu v BPS: sušina, pH, spalitelné látky, N, N-NH4, mastné kyseliny, poměr FOS/TAC, kovy
  • rozbory výstupů z BPS – digestátu, fugátu, separátu: sušina, pH, spalitelné látky, obsah N, biogenní prvky, těžké kovy

Laboratoř zajišťuje rozbory uznávané ÚKZÚZ pro registraci hnojiva.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát