Rozbory impregnačních prostředků

Laboratoř zajišťuje akreditované rozbory jak impregnačních prostředků renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců, tak samotného impregnovaného dřeva.

Mezi nejčastěji testované účinné látky patří kvartérní amoniové soli (KAS), sloučeniny mědi, propiconazol, IPBC a tebuconazol. Celou škálu poskytovaných akreditovaných zkoušek lze dohledat v příloze osvědčení o akreditaci.

Na vyžádání je možné vystavit protokol o zkoušce v anglickém jazyku.

Laboratoř se pravidelně zúčastňuje bilaterálního porovnání pro matrice impregnační roztok, resp. impregnované dřevo.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát