Odborná způsobilost

Jsme členy v těchto odborných organizacích:

Dokumenty:

pdfOsvědčení o akreditaci - CZ

pdfOsvědčení o akreditaci - příloha CZ

pdfOsvědčení o akreditaci - EN

pdfOsvědčení o akreditaci - příloha EN

pdfPověření k odběru půd

pdfPotvrzení o způsobilosti k provádění analýz kalů a sedimentů

pdfPotvrzení o způsobilosti k provádění analýz půd

pdfPotvrzení o způsobilosti k provádění analýz krmiv

pdfPotvrzení o způsobilosti k provádění analýz rostlinného materiálu

pdfOsvědčení o autorizaci 2020

pdfOsvědčení o autorizaci 2020 - příloha

 

Laboratoř disponuje pracovníky s personálním certifikátem vydaným ČSJ Praha:

  • certifikát Manažer vzorkování odpadních vod
  • certifikát Manažer vzorkování podzemních vod
  • certifikát Manažer vzorkování odpadů

Laboratoř spolupracuje se soudním znalcem pro obor zemědělství, odvětví výroba rostlinná, se zvláštní specializací půdoznalectví, kontaminace půd a zemědělské produkce vlivem antropické činnosti.

http://www.pedologicky-pruzkum.cz/

 

Nejistoty měření:

pdfNejistoty měření - impregnace

pdfNejistoty měření - pevné vzorky

pdfNejistoty měření - vody, vodné výluhy