Rozbory krmiv a rostlinného materiálu

Rozbory krmiv pro všechny kategorie hospodářských zvířat

 • celkové rozbory krmiv (sena, siláží, zelené píce) a krmných směsí s výpočtem výživné hodnoty a zařazení do jakostních tříd
 • celkové rozbory granulovaných i konzervovaných krmiv a surovin pro výrobu krmiv
 • základní rozbor objemových krmiv a krmných směsí: sušina, NL, popel, vláknina, ADF, NDF, živiny (P, K, Ca, Mg, Na)
 • fermentační proces siláží, senáží: pH, KVV, kyselina mléčná, octová, propionová, máselná
 • další analýzy: mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, aj.), NaCI, S, škrob, tuk, cukry, peroxidové číslo
 • výpočet nutričních hodnot v tradičních ukazatelích; výpočet poměrů živin – vyhodnocení krmiv dle krmivářského programu

Rozbory rostlin

Zjištění aktuálního výživného stavu rostlin; stanovení makroživin (základní rozbor) – N, P, K, Ca, Mg, S, Na; stanovení mikroelementů – pro speciální výživu – B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Se

 • listová analýza obilovin (pšenice, ječmen, sladovnický ječmen, kukuřice, aj.) 
 • listová analýza olejnin (řepka, slunečnice, aj.)
 • listová analýza ovocných sadů
 • listová analýza zeleniny

Rozbory hub, zeleniny a ovoce

 • akreditované stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF
 • stanovení dusičnanů v zelenině
 • zajištění stanovení pesticidů v houbách, zelenině, ovoci apod.

Odběry těchto matric má laboratoř akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát