Rozbory potravin

Z rozsáhlé škály potravin se zaměřujeme především na masné výrobky, lahůdky, balené dezerty, cukrářské výrobky – zákusky, dorty a také zemědělské produkty – ovoce, zeleninu, mák, obiloviny, houby.
Tyto analýzy se provádí pro klientelu, která má nastavený systém kontroly kvality výroby – v rámci systému HACCP.

Nabízíme především rozbory v oblasti mikrobiologie – stanovení CPM, bakterií rodu Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae a to nejen klasickou kultivační metodou, ale i na přístroji MINIVIDAS (rychlá, elegantní metoda záchytu mikrobiologické kontaminace výrobků).

Provádíme rovněž stanovení kvasinek a plísní.

Z chemických analýz se zaměřujeme na stanovení prvků – těžkých kovů, mikroelementů a výživových parametrů – Cd, As, Hg, Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Na.

Další chemické analýzy zajišťujeme subdodávkou v renomovaných laboratořích akreditovaných pro danou činnost dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vzorky jsou zpracovány dle nařízení komise ES č. 1441/2007 v aktuálním znění.
Mikrobiologická vyšetření jsou posuzována v souladu s nařízením komise ES č. 2073/2005 v aktuálním znění.

Veškeré analýzy jsou rovněž v souladu s platnou legislativou ČR.

Postupy odběrů vzorků zemědělských plodin (ovoce, zeleniny, rostlinný materiál v době vegetace, houby) máme posouzené ČIA a akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát