Laboratorní služby pro zdravotnická a obdobná zařízení

Autorizovaná laboratoř SZÚ č. M0140122420 pro set E6 - kontrola procesu sterilizace

Stěry prostředí

Provádíme stanovení mikrobiální kontaminace krmivářských a potravinářských provozů a zdravotnického prostředí kultivačními metodami dle vyhlášky č. 289/2007 Sb. v aktuálním znění.

Stěry z povrchu výrobního zařízení se odebírají z plochy 10 cm2 po skončení čištění a dezinfekce.
Určuje se počet aerobních a anaerobních mikroorganismů a Salmonella.

Dle potřeby lze provést i další vyšetření:

  • Listeria monocytogenes
  • Escherichia coli
  • koliformní bakterie
  • Enterobacteriaceae
  • kvasinky a plísně

Destruktivní metoda – stěry z jatečně upravených těl zvířat:

Tyto testy jsou určeny pro provozy s porážkou zvířat (skot, ovce, kozy, koně, prasata).
Kontrola je prováděna dle normy ČSN EN ISO 17604: Mikrobiologie potravinového řetězce – Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření a v souladu s nařízením komise (ES) č. 1441/2007 v aktuálním znění.

Vyšetřuje se celkový počet mikroorganismů a Enterobacteriaceae, případně další mikroorganismy:

  • Listeria monocytogenes
  • Escherichia coli
  • koliformní bakterie
  • Enterobacteriaceae
  • Salmonella

Kontrola sterilizátorů

Kontrola sterilizační účinnosti biologickými a nebiologickými indikátory

Provádíme vyšetření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění, v oblasti kontroly sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace.
Tuto činnost máme nejen akreditovanou ČIA, ale i autorizovanou SZÚ Praha. Tato činnost je vymezena autorizačními sety: E6.
Touto autorizací splňujeme podmínky vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Kontrola sterilizátorů je prováděna dle AHEM 1/2014 – Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů.

Tuto službu, včetně vzorkování, nabízíme veškerým zdravotnickým zařízením a případně dalším službám, kde potřebují sterilizovat své pracovní nástroje a naplnit podstatu vyhlášky č. 306/2012 Sb. (manikúry, pedikúry, kosmetické salony apod.).